Regulamin

Regulamin ZOO powstał, aby zapewnić bezpieczeństwo zwiedzającym i zwierzętom.

Zwiedzający ZOO zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

Na terenie ZOO obowiązuje zakaz:

– wprowadzania i wnoszenia psów, kotów i innych zwierząt;

– karmienia i drażnienia zwierząt oraz wrzucania na wybiegi wszelkich przedmiotów;

– przekraczania barier ochronnych i zbliżania się do klatek zwierząt;

– wchodzenia na bariery i ogrodzenia;

– pukania w szyby pomieszczeń dla zwierząt;

– wstępu z balonami oraz przedmiotami czyniącymi hałas;

– przebywania osobom spożywającym alkohol, nietrzeźwym, będących pod wpływem innych środków odurzających, zachowujących się agresywnie i niewłaściwie;

– zaśmiecania ZOO i niszczenia zieleni;

– przebywania poza godzinami otwarcia;

– wstępu dzieciom do lat 10 bez opieki dorosłych;

– wnoszenia artykułów pirotechnicznych: petard, sztucznych ogni, itp.

– zakaz jazdy na rowerkach dziecięcych

Prosimy o niezabieranie rowerów, hulajnogi, deskorolki itp.

Opiekunowie wycieczek zobowiązani są do rzetelnego i aktywnego nadzoru nad grupą, a rodzice do sprawowania opieki nad dziećmi.

Opiekunowie i rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podopiecznych.

Osoby nie przestrzegające Regulaminu będą usuwane z terenu ZOO i pociągane do odpowiedzialności karnej.

Dyrekcja ZOO Leśne Zacisze nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu.